Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Είμαστε Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Επενδύσεων

Η HUMBOLDT είναι μία Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1995 με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε υποψήφιους ή εν ενεργεία επιχειρηματίες.

Η «up to date» πληροφόρηση για τα δρώμενα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγοράς σε συνδυασμό με την εμπειρία και τη γνώση των στελεχών της εταιρείας στον επενδυτικό και χρηματοοικονομικό τομέα συνέβαλαν καταλυτικά στην μορφοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων με παράλληλη χρηματοδοτική ενίσχυση μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Παράλληλα, η Humboldt στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης που διαρκώς αλλάζει, έχει σαν στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μέσω διαφόρων επιδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Επιπλέον, η Humboldt έχει αυξήσει τις συνεργασίες της μέσω της δημιουργίας δικτύου διεθνών συνεργατών στα πλαίσια των ακόλουθων επιχειρηματικών τομέων:

  • Φαρμακευτική Κάνναβη: Παρακολούθηση της ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας, βάσει της οποίας θα εκδοθούν όλες οι άδειες παραγωγής, διανομής και εμπορικής χρήσης των προϊόντων ιατρικής κάνναβης.

 

  • Ανάπτυξη Θεματικών Πάρκων: Διαχείριση των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν καθώς και διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Ως αποτέλεσμα, σήμερα η Humboldt κατέχει σημαντική θέση στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης σε Ιδρύματα / Οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Την ανάπτυξη και την εκπόνηση μελετών, τεχνικών δελτίων και προτάσεων, καθώς και την πραγματοποίηση συμβουλευτικών εργασιών σε διάφορους Δήμους, τοπικές ενώσεις Δήμων και σε όλες τις αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου.

Οι καταξιωμένοι και αξιόλογοι συνεργάτες του HUMBOLDT υποστηρίζουν την επεξεργασία - αξιοποίηση των Μελετών και την εκτέλεση διαφόρων συμβουλευτικών έργων. Καταρτίζουν τις αντίστοιχες οικονομικές / τεχνικές μελέτες, τα τεχνικά δελτία και τις εκθέσεις - δικαιολογητικά, για επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση από τους πελάτες μας, ιδίως από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εξασφαλίζουν ότι περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και δεδομένα που απεικονίζουν τους στόχους, τις δυνατότητες και τις προοπτικές επιτυχίας της επένδυσης. 

Ταυτόχρονα, η Εταιρεία μας, στο πλαίσιο της επέκτασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προχωρά στη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών και συμμαχιών με ελληνικές ή ξένες εταιρείες με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και τη διεύρυνση του φάσματος των προσφερόμενων υπηρεσιών της εταιρείας μας.

Η HUMBOLDT έχει το εκτελεστικό δυναμικό και την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για: 

  • τη σύνθεση, επεξεργασία και υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων και επιχειρηματικών σχεδίων
  • την ανάληψη και τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών / τεχνικών και άλλων σχετικών μελετών που απαιτούνται από τον υφιστάμενο νομοθέτη πριν και κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης του έργου
  •  την ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεματικών Εφαρμογών, απευθυνόμενη στα Ιδρύματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και στις Επιχειρήσεις - Οργανισμούς στον Ιδιωτικό και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Ο τελικός στόχος της εταιρείας μας είναι η συνεχής ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών μας με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και ενημερωμένες έγκυρες πληροφορίες. 1995

Εξυπηρετούμε πάνω από 20 χρόνια

+1000

εταιρείες 

Newsletter

Για περισσότερες πληροφορίες