Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η HUMBOLDT, με τη μακροχρόνια εμπειρία της στην προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου και την παροχή ποικίλων συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των ενδιαφερόμενων οργανισμών - επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαδικασίες αδειοδότησης για την παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία των ΑΠΕ. Συνοπτικά, οι διαδικασίες αδειοδότησης για την παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία διαφέρουν ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ.

Έτσι, τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν διαφέρουν για τις παρακάτω κατηγορίες εγκαταστάσεων παραγωγής:

1. Η HUMBOLDT σε συνεργασία με τις εταιρείες ΑΠΕ, έχει μακροχρόνια εμπειρία στον επιχειρηματικό προγραμματισμό και την εταιρική διαβούλευση, πραγματοποιώντας διάφορα αναπτυξιακά έργα σε διάφορους τομείς.

Η Humboldt κατέχει τεχνογνωσία που αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης και μπορεί να παράσχει τεχνική υποστήριξη σε εταιρείες - οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ στον τομέα της αδειοδότησης και της εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμική).

Με την πάροδο του χρόνου έχουμε συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό εργολάβων, μηχανικών, χειριστών, διεθνών προμηθευτών εξοπλισμού και επενδυτών κλπ., έχουμε γνωρίσει όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις θεσμικές απαιτήσεις καθώς και την ανάπτυξη της βιομηχανίας, δηλαδή τις αλλαγές στη ζήτηση, στη διαθεσιμότητα των αδειών παραγωγής, καθώς και των σχετικών νόμων.

2. Στις υπηρεσίες της Humboldt περιλαμβάνονται:

α) Προσδιορισμός διαθέσιμων μονάδων παραγωγής ενέργειας που ήδη λειτουργούν ή αδειών παραγωγής ενέργειας που έχουν ήδη εκδοθεί ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

β) Προσδιορισμός των κατάλληλων τοποθεσιών και ανάληψη της ευθύνης για την πλήρη διεκπαιρέωση της διαδικασίας αδειοδότησης.

γ) Διαμόρφωση στρατηγικής συνεργασίας με τοπικές ή διεθνούς εμβέλειας επιχειρήσεις για συνδιαχείριση του έργου.

d) Identify already licensed projects that may be interested for a construction contractor and/or co-investors.

δ) Διερεύνηση ευκαιριών στρατηγικής συνεργασίας με συναφείς φορείς, π.χ. ενεργειακό εμπόριο.

ε) Συμβουλευτική υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης αδειών.

Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία μας, επικοινωνήστε μαζί μας.