ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Humboldt σε συνεργασία με την Unicert, η οποία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου Frederick στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, συμβάλλει στην απόκτηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων προσωπικά και εξ αποστάσεως, τα οποία αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό Διεπιστημονικής Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών και Πληροφοριακών Τίτλων.

Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί 16 τμήματα σε 6 ιδρύματα.

1. Σχολή Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
2. Σχολή Εκπαίδευσης
3. Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης
4. Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
6. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών, παρακαλώ επισκεφθείτε www.frederick.edu.gr.

Η Humboldt σε συνεργασία με την Ομάδα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης "Ευρωπρόοδος", αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους καθώς και για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα τρέχοντα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.europroodos.gr.

Η Humboldt σε συνεργασία με την Unicert, το Διεθνώς Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Ανθρώπινου Δυναμικού, εκδίδει Πιστοποιητικά Γνώσης και Δεξιοτήτων στους ακόλουθους τομείς:

1) Τουριστικός τομέας
2) Εφοδιαστική αλυσίδα (εφοδιαστική)
3) Λιανικό Εμπόριο
4) Τμήμα εξαγωγικού εμπορίου
5) Τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών
6) Περιβαλλοντικός Τομέας
7) Τομέας Κατασκευών
8) Τομέας Ενέργειας
9) Τομέας Τροφίμων και Ποτών

Αναλαμβάνουμε επίσης την έκδοση Πιστοποιητικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε άτομα που αναζητούν εργασία ή ήδη εργάζονται σε εξειδικευμένους επαγγελματικούς και τεχνικούς τομείς.

For more details about Job Certification at www.unicert.gr.

Η Humboldt προτείνει και οργανώνει προγράμματα κατάρτισης σε εξειδικευμένα θέματα, τα οποία μπορούν επίσης να γίνουν μέσω του επιτυχημένου γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος, γνωστού ως Εκπαίδευση ή Πρακτική Εταιρεία. Απευθύνονται σε στελέχη και προσωπικό του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά σε όσους αναζητούν εξειδικευμένη κατάρτιση και επιδιώκουν να κατακτήσουν ανταμείβοντας θέσεις στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά.

Στο πλαίσιο του κοινοτικού πλαισίου στήριξης, τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για το επιχειρησιακό προσωπικό χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η Humboldt αναλαμβάνει τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής του φακέλου, την οργάνωση και εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων μετά την έγκριση και τη διαδικασία αποπληρωμής.

Η HUMBOLDT με την εκπαιδευτική της εμπειρία και το πλούσιο θέμα σε όλους τους βασικούς τομείς της Παροχής Υπηρεσιών, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του 0.24% OAED / LAEK, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ευρείς φορείς του δημόσιου τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ